2008-10-19

Islams agenda för Europas Judar

Som många av oss redan vet har ju islam allt sedan judarna avvisade Muhammeds profetskap haft ett särskilt ont öga till dem. Detta är något som väl beskrivs av Efraim Karsh i hans "Islamic Imperialism a History" (s.15); "The physical elimination of the Medina Jews was accompanied by Islam´s growing break with its jewish origins... they became his staunchest critics, highlighting the gaps and inconsticensies of the Qur´an and its misrepresentation of the Old Testament stories. The embittered Muhammad began to cast the Jews in his revelations as devious and treacherous people, who had persecuted past prophets and falsified the Holy scriptures."

Givetvis återspeglas detta också i en mängd textavsnitt i såväl koranen som i ett stort antal hadither och får därmed status som eviga gudomliga sanningar. I islams heliga skrifter präglas ummas slutgiltiga bild av juden som eviga gudsförnekare, opålitliga, orättfärdiga, giriga och tjuvaktiga. Denna syn på judarna har förvisso varit allmänt förekommande även hos de kristna, men den avgörande skillnaden är dock att den inte på samma explicita sätt är religiöst sanktionerad och given en oantastlig legitimitet genom de heliga texterna.

"För all denna orättfärdighet hos dem, som äro judar, hava vi förbjudit dem goda ting, som varit dem tillåtna, och detta särskilt därför, att de utestänga så många från Guds väg. Och bedriva ocker, ehuru det förbjudits dem, och förtära andra människors ägodelar i fåfänglighet; ja, de otrogna bland dem hava vi berett ett plågsamt straff." (sura 4:158-159)

"The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews". (Sahih Muslim 41:6985).

I Dar al-Islam (den islamska världen) befann sig judarna i egenskap av Dhimmis (ett slags lydfolk) och dhimmainstitutionen i ett permanent underläge, då de likt de kristna inte uppbar samma juridiska status som muslimerna kunde de inte vare sig väcka åtal eller vittna mot en muslim. Denna näst intill rättslösa ställning gjorde dem förståss till mycket lätta måltavlor och tvingade dem till en förnedrande underdånighet då de noga fick akta sig för att väcka den fromme muslimens ilska. De var också enligt förordningar tvugna att bära judestjärnan på sina kläder så att de lätt kunde kännas igen och fick inte heller rida på annat än mulåsnor. Aldrig skulle de heller möta en muslims blick för det ansågs utmanande. En resenär i Algeriet 1785 berättar följande om judarnas ställning där; -"They (the Jews are not allowed to inhabit the same town with the Mohammedans, but are assigned a quarter for themselves , outside the walls, where they are locked in every night at nine o´clock, and not permitted to stir out, under any pretence, until following morning at sunrise...." , -" In Algiers, a Janissary, if so inclined, would stop and beat the first Jew he met in the street, without the latter daring to return, or even ward of the blows." , -"All the most humiliating offices the Jews are required to perform: they execute criminals, and afterwards, inter their dead bodies; they are obliged to carry the Moors on their shoulders, when disembarking in shoal water; they are employed to cleance the streets,...". (Bat Ye´or, The Dhimmis, Jews and Christians under Islam. Farleigh Dickinson University Press).

Att denna judefientlighet fortfarande behärskar de breda folklagren i de muslimska länderna torde det inte råda något som helst tvivel om, då Hitlers "Mein Kampf" och förfalskningen"Zion vises protokoll" ständigt går i i nytryck för att täcka den stora efterfrågan (1, 2, 3). Uttalanden typ -"If they all gather in Israel, it will save us the trouble to get after them worldwide" (Hassan Nasrallah/Hizbollah) och -"Who are they?" Where did they come from (judarna)? Are they human beings?" (Irans president Ahmadinejad) speglar även de väl en bild av de känslor som många muslimer hyser gentemot det judiska folket. Det är ingen hoppingivande framtid man kan avläsa i detta, särskilt inte för Europas judar klämda som de är mellan nynazister, den antisemitiska vänstern och den kraftiga muslimska befolkningstillväxten i Europa.

I moskéer i Tyskland kan man idag få höra hätska anti-semitiska utfall som detta; -"It is still premature to strike against the Jews and infidels in this country. But sooner or later we will strike against the enemies of Allah and Islam. We have to wait. Many Germans are converting to Islam, especially friends from the NPD". (Ibrahim el Zayat, ledare för den Münchenbaserade organisationen The Islamic Community of Germany). Dr. Sami Alrabaa vittnar om hur han under en predikan i en moské i Bielefeld, Tyskland åhörde en hatpredikan av imamen och Hamasaktivisten Ismael Gharaballi. -"Jews are the enemy of Allah... This is not only my belief, but also Allah's conviction," deklarerade imamen och viftande med koranen i luften. Församlingen jublade; "Allahu Akbar!" Sedan vände han ett blad i koranen och läste vidare "… and kill them [he explained this to mean unbelievers, especially the Jews] wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you" (Surah 2, verse 191). "What are you waiting for?" ropade han sedan. "Allah Himself is telling us kill them. No peace can be made with the Jews.". Så kan det låta i Tyslands moskéer. Efter bönen gick Sami Alrabaa fram till Gharaballi och frågade om han verkligen menade vad han predikade; -"Of course, I am. This is not any book. This is the word of Allah." svarade han. När Sami sedan frågade om han skulle kunna tänka sig att döda en jude i Tyskland så svarade han; -"Yes, especially those Israelis who are occupying Arab land.". När Sami sedan invände att det skulle vara mord svarade han argt; -"I don't care. The Koran is our law and constitution and anything else is just rubbish.". Sedan kom följande yttrande om Hitler; - "The man was a hero, almost a Muslim. I'm one of his fans.". Vem behöver nazister idag när det finns så många judehatande muslimer i Europa?

El-Zayat och Ismael Gharaballi beskrivs i Sami Alrabaas artikel "The Radical Muslims in Germany" som typiska muslimska aktivister i Tyskland av idag, sådana som säger en sak i intermuslimska sammanhang och en helt annan utåt. I skolor, församlingscentra och moskéer predikar man hat och våld mot judar och kristna, utåt förnekar man dock att sådant alls skulle förekomma. Enligt en studie utförd av universitetet i Bielefeld är mer än 30 procent av Tysklands muslimer anhängare av en salafistisk "back to roots"-islam. De avvisar den tyska konstitutionen och hoppas på att i framtiden få implementera sharia´n i Tyskland. Som i så många andra länder har de mest troende och fanatiska muslimerna lyckats med att dominera över den tysta majoriteten, de har lyckats placera sig i nyckelpositioner och kontrollerar moskéerna och de islamska organisationerna. Det är inte underligt att allt fler judar nu börja lämna Europa, de har lärt sig historiens grymma läxa och allt fler förstår nu att denna gång lyssna på vad deras vedersakare har att säga om sina intentioner och ta dem på allvar denna gång.


Ve juden, ve de kristna, ve hinduen och buddhisten, ve ateisten och agnostikern, ty islam har kommit för att ersätta alla andra religioner, och islam har sannerligen ingen misskund med de som smädar Allah och hans profet, Muhammed.

Abstract:
Ever since the Jews had the guts to reject Mohammad as a prophet they have a very special place in the hearts of the muslims. In islams sacred texts, the koran and the sahih hadiths they are once and for all, in eternity, painted out as a deniers of god and the prophet Mohammad, untrustworthy, deceitful and greedy. So have these stereotypes also flourished in the christian communities, it is true, but not in the same way been propagated and legitimized through the holy texts. In the Dar al-islam they have together with the christians suffered from their dhimmistatus which reduced their legal rights as to not be able to make a case in court against a muslim or witness against a muslim. A long list of the restrictions and obligations they were put under as a dhimmipeople is to long to make here in an abstract, so go and by your self a copy of Bat Ye´ors ´The Dhimmis, Jews and Christians under Islam´.

This very strong feeling of antijewishness can easily be traced to the modern muslim world, among the bestselling books you find such works as "Mein Kamf" and the"The Protocol of the elders of Zion". Also statements like -"If they all gather in Israel, it will save us the trouble to get after them worldwide" (Hassan Nasrallah/Hizbollah) och -´Who are they?" Where did they come from (jews)? Are they human beings?´ (Iranian president Ahmadinejad) well express general muslim sentiments. Of course the muslim immigrants take their feelings about the jews with them when moving into Europe. In a mosque in Germany a imam told his congregation -"It is still premature to strike against the Jews and infidels in this country. But sooner or later we will strike against the enemies of Allah and Islam. We have to wait. Many Germans are converting to Islam, especially friends from the NPD". (Ibrahim el Zayat of The Islamic Community of Germany). Or as Dr. Sami Alrabaa witnessed in a mosque in the German city of Bielefeld where the imam Ismael Gharaballi spewed out his hate in a preaching ´What are you waiting for?´ he shouted ´Allah Himself is telling us kill them. No peace can be made with the Jews.´. And when he was confrontated by Sami he told him that he gladly would kill a jew regardless what the german law stipulated about that, and that Hitler was a hero, almost a muslim.

This is the harsh reality the European Jewry is up to, many of them just don´t wanna see the islamic threat, others get the hint, take them by the words (this time) and sees to leave the sinking ship of Europe in time.

M.J

1 kommentar:

chris sa...

Hello
a small mark at the time of my passage on your very beautiful blog!
congratulations!
thanks for making us share your moments
you have a translation of my English space!
cordially from France
¸..· ´¨¨)) -:¦:-
¸.·´ .·´¨¨))
((¸¸.·´ ..·´ -:¦:-
-:¦:- ((¸¸.·´* ~ Chris ~ -:¦:-
http://SweetMelody.bloguez.com