2008-10-16

Ett snabbt förändrat stadslandskap - Erövrarmoskéerna

Stadslandskapet i Europa håller på att förändras i en rasande takt, kyrkor läggs ner på grund av sviktande underlag samtidigt som många nya och ofta mycket stora moskéer byggs. Det lär för närvarande finnas planer på att bygga flera hundra nya moskéer runt om i Europa, enbart i Tyskland finns det planer på hela 200 nya moskéer. Dessa erövrarmoskéer, vilket muslimerna själva ofta kallar dem själva, kommer att i allt högre grad sätta sin prägel på våra städer. Dessa storslagna och ofta gigantiska byggnader talar sitt eget språk och visar på ekonomisk potential, självförtroende och tillförsikt, "umma is here to stay".

I religionsfrihetens sekulära Europa uppmuntras denna islamisering av det offentliga rummet genom skamlöst billigt utslumpad tomtmark för moskébyggen och statsbidrag. Vi får således själva genom våra skattepengar bidra till islams erövring av Europa i bästa dhimmistil. Många av moskéerna i Tyskland finansieras av Turkish-Islamic Union for Religious Affairs (DITIB), en utväxt från Presidency of Religious Affairs. Med andra ord skulle man kunna säga att det är den Turkiska staten står för kostnaderna, och även de goda råden; "Assimilation is a crime against humanity".

Under en debatt i samband med moskébygget i Köln kallade novellisten, ateisten och förintelseöverlevaren Ralph Giordano detta för
"land grab on foreign territory" och till och med "declaration of war.". Denna kamp mot islam och dess inflytande på Europeiskt samhällsliv kommer så småningom är jag övertygad om att skära genom hela det politiska spektrat, och ställa röd mot röd, blå mot blå, jude mot jude, kristen mot kristen, svensk mot svensk och båda sidor kommer förmodligen uppfatta sig själva som frihetens försvarare. Oavsett utgången av denna stora kamp är jag rädd att vi antagligen kommer att få se ett mycket mer ofritt och odemokratiskt Europa i slutänden, ett shariastyrt islamskt Europa, ett nytt kalifat i stället för E.U eller ett Europa som fortfarande vilar på sitt gamla kristo-judeiska arv, men som vis av erfarenheterna kommer att vara mycket mindre fritt och tillåtande, kanske inte ens demokratiskt.

Abstract: The city landscape is changin fast all over Europe, churches are closed down and many new and often quite big mosques are built. Many hundreds of them are planned in Europe, about 200 in Germany alone. They speak of great economic potential, spiritual and temporal potence, growth and big ambitions. The umma is here to stay as a passenger of S/S Europe or as the sole ruler, only time will tell. The fight against the islamization of Europe, i am afraid, will in the end result in a much less free and democratic Europe, a sharia based islamic society, a khalifhat instead of E.U or a society who is still based on its judeo-christian heritage, but wise of the lesson and adapted to fight, a lot less free and maybee not even democratic.

M.J

Inga kommentarer: