2008-10-09

Muhammed Look-Alikes se hit!

Det tyska satirmagasinet Titanic har utlyst en Muhammed Look-Alike tävling som kommer att hållas i samband med den årliga bokmässan i Frankfurt. En av de som bjudits in för att delta i tävlingen är den Turkiska presidenten Abdullah Gül, vilket ju kan anses som god timing då just Turkiet står som hedersgäst detta år.

Tävlingen kommer att gå av stapeln den 18 oktober på en speciellt uppbyggd scen på Caricatura Muséet i Frankfurt. Achim Frenz, chef för muséet säger att den byggdes för att testa gränserna för skämt och skoj. Muséets hemsida skriver; -"Of course it is a sin to represent the prophet. For this reason, we are trying to do something exceptional.". Åtminstone 9 deltagare förväntas delta i spektaklet, en av dessa är den tysk-turkiske satirikern Osman Engin. Under tävlingen kommer det att läsas ur koranen och deltagarna kommer att uppmuntras att härma profeten.

- "Come along to the most dangerous event of the Frankfurt Book Fair ... It will be a blast,"; kan man läsa på Titanics hemsida. Än finns det folk och institutioner som vågar hävda religionernas likhet inför skrattsalvorna, det sankrosankta islam måste trotsas om inte så kommer rädslan och den överdrivna respekten att snart helt prägla det offentliga rummet.

M.J

Inga kommentarer: