2008-10-09

-"jeg opfatter kampen mod islamismen som den vigtigste kamp, vi nu står overfor.".

Den syrienfödde danske medborgaren Naser Khader (Liberal Alliance) har varit med och låtit bilda en organisation vars primära syfte är att motarbeta islamism, det vill säga politisk islam. I en intervju i Weekend Avisen framgick det att initiativet lär ha kommit från en icke namngiven engelsk f.d affärsman. Bland de än så länge hemliga medlemmarna sägs det återfinnas internationellt berömda islamistkritiker.

-"Jeg har en ambition om at gøre Danmark til 'ytringsfrihedens land" säger Naser Khader och berättar vidare om att man planerar att arrangera en yttrandefrihetskonferens i Köpenhamn vart annat år och att den första skall hållas parallellt med FN's
racismkonferens Durban II i april nästa år. Orsaken till att man vill hålla en parallellkonferens är att en rad muslimska länder genom sin organisation OIC har för avsikt att på Durbankonferencen förbjuda all religionskritik (läs kritik mot islam). Först vid detta tillfälle är det tänkt att gruppens medlemmar kommer att träda fram i offentlighetens ljus.

"Mit indlæg, islamisme er lig racisme, var faktisk en af vore konklusioner" säger Khadem om de diskussioner som i samband med grundandet hölls på ett chateau i Frankrike. "En anden konklusion var, at vi lægger vores interne uenighed til side og fokuserer på det, som det handler om. Nemlig at det snart er for sent, hvis vi ikke gør noget for at bekæmpe islamismen.". Bland medlemmarna i gruppen skall bland annat finnas en i sitt land högt uppsatt kvinnlig kommunist vilket visar lite av det breda politiska spektra organisationen förefaller att inrymma. Då
Geert Wilders inte förefaller att ingå i organisationen undrar man om det beror på att han är för mycket höger eller om det rent utav handlar om en organisation som bildats av "moderata" muslimer i syfte att motarbeta islamism. Med konferensen säger man sig i alla fall vilja inspirera moderata muslimer runt om i världen. Hur det verkligen förhåller sig med organisationens sammansättning lär vi först bli varse i april 2009.

Khader fortsätter, -"Vi fokuserer meget på kampen mod bin Laden-ekstremister og terrorister, men de er kun toppen af isbjerget. Den virkelige kamp handler om værdier, og islamisterne vinder indflydelse overalt.", "Vi diskuterede, hvem der egentlig skal bekæmpe islamisme, er det Vesten eller muslimerne selv? I forhold til islamistisk terror har man brug for Vestens våben og styrke, men i forhold til islamismen generelt må de moderate muslimer aktiveres.". Avslutningsvis säger Khader; -"jeg opfatter kampen mod islamismen som den vigtigste kamp, vi nu står overfor.". Om ändå våra politiker ägde ens en uns av denna mans klarsynthet och rättframhet fanns det även hopp för vårt arma land, så fullständigt präglat av djupaste aningslöshet och oändlig politisk korrekthet.

M.J

Inga kommentarer: