2008-10-16

Kurdo "Muhammed var ingen pedofil" Baksi ges fortsatt stort uttrymme i media

Samtliga svenska dagstidningar av betydelse däribland SvD släpper fram Kurdo "Muhammed var ingen pedofil" Baksi för att ge sin kommentar om den dödade "svenske" jihaddisten Abu Qaswara. Att man unisont släpper fram en man som inte ens känner igen pedofili när han ser det, och menar att bara för att islam genom profetens exempel legitimerar äktenskap med mindreåriga och sexuellt umgänge med förpubertala gifta flickor, så är det inte frågan om pedofili utan äktenskap. Följande minnesvärda sentens gav Baksi uttryck för i Aftonbladet i samband med Runar/Muhammedaffären 2005; "-Muhammed var ingen pedofil eftersom det var ett legitimt äktenskap. Pedofili är på en annan nivå, till exempel när man köper sex av barn." . Man riktigt häpnar över denne mans intellektuella kullerbyttor.

Att han efter detta gigantiska klavertramp fortfarande släpps fram som tyckare i media är minst sagt beklämmande.

Abstract: The well known kurdish writer Kurdo Baksi is back again. Now he´s pracitily in all the major Swedish newspapers giving his version of the dead "Swedish" al-Qaeda jihadist Abu Qaswara. It is remarkable though, given that this guy back in 2005 said that pedophelia is when you buy sex from children, not having sex with them in a legitimate marriage like Muhammed did. Due to his definition on pedophelia is this guy someone you would like to consult in any questions, i just wonder, the Swedish newspapares sure do.

M.J

Inga kommentarer: