2008-10-27

Hammaren

"Contra quos (the Arabs) Carlos princeps audacter aciem instruit, super esque belligerator inruit. Christo auxiliante tentoria eorum subvertit, ad proelium stragem conterandam accurit interfecto rege eorum Abdirama prostravit, exercitum proterens, dimicavit et decevit; sicque victor de hastibus triumphavit"; så står det att läsa i Fredegars krönika om slaget vid Poitiers i Frankrike vilket ägde rum någon gång under oktober månad 732/733, där Charles Martel och hans män stoppade de framryckande moriska styrkorna under Abd ar-Rahman.

I Wallace Hadrills fria översättning återges skeendet så här; "Taking boldness as his counsellor Prince Charles set the battle in array against them (the Arabs) and came upon them like a mighty man of war. With Christ´s help he overran their tents, following hard after them in the battle to grind them small in their overthrow, and when ´Abd ar-Rahman perished in the battle he utterly destroyed their armies, scattering them like stubble before the fury of his onslaught; and in the power of Christ he utterly destroyed them. So did he triumph over all his enemies in this glorius day of victory".

Traditionellt har slaget räknats som ett av de stora epokgörande i Europeisk historia, hade de muslimska styrkorna inte stoppats där hade vi sannolikt fått se en fortsatt muslimsk erövring av Europa. Sentida forskning har dock velat förminska slagets betydelse, och menar istället att islam kanske inte stoppades så mycket av denna enskilda händelse som av en långdragen och enveten kamp för att freda Francia och dess intressesfär.

Idag utgör muslimerna ungefär 10% av Frankrikes totala befolkning, vad Rahman och andra muslimska jihaddister inte lyckades med genom krigföring då är i denna stund islam på väg att förverkliga genom invandring och en reproduktion, är inte detta ett ödes ironi.

M.J

1 kommentar:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Naturligtvis vill förrädarna förminska hans betydelse. När väl mussarna tagit över kommer Charles Martel sannolikt raderas helt ur historieboken.