2008-10-11

Skottska kyrkan välkomnar sharia´n

Skottska kyrkan välkomnar möjligheten att införa shariadomstolar i Skottland (sic!). Rev. Ian Galloway, convener of the Church and Society Council, säger att; - "sharia courts had been unfairly portrayed following the Archbishop of Canterbury's comments in February ..." och "What is being brought to us is not some kind of parallel jurisdiction that replaces our legal system; rather it is a space, within a given community, for disputes to be resolved.". Om det inte är att definiera som parallella rättsystem när muslimer har rätt att i frågor om familjerätt och familjerelaterade brott (våld inom familjen) dömas enlig en alternativ lag, sharian, i stället för the common brittish law så vad är det då?

Förutsättningen är dock enligt honom; - "that sharia courts must meet three crucial standards – they must not preclude recourse to the courts, must not break fundamental tenets of the Human Rights Act and the rights of women must be respected". Hmm, tror han verkligen att detta är möjligt eller hur skall man tolka det, i så fall slår denna prelat alla tidigare rekord i naivitet och ren och skär okunnighet. Kyrkan gräver sin egen grav när man går ut och stöder islam. Man tror att man gynnar andligheten i samhället genom att agera så här och att man på något sätt skall gynnas av detta. Vad man kommer att få se är dock enbart ett växande islam och en stadigt krympande skara kristna. Kyrkan i stora delar av Europa liknar allt mer ett skelett färdig att falla i bitar. Vad man istället borde göra är att ta upp kampen om själarna, dra igång en inre mission med siktet inställt på muslimerna i samhället. Tror man verkligen på den kristna läran borde det vara något av en underlåtenhetssynd att inte försöka frälsa de icke-kristna själarna, allt annat kommer att ifrån islamskt perspektiv tolkas som om att man inte tror längre och i praktiken redan har gett upp kampen. Avslutningsvis skulle jag också vilja uppmuntra alla kristna att ta upp kampen om själarna i detta land, att gå ut i muslimska områden i uttalat syfte att försöka vinna muslimerna för kristendomen.

M.J

Inga kommentarer: