2008-10-18

Muhammed Look-Alike Contest Cancelled

Den Muhammed Look-Alike tävling som skulle gå av stapeln i samband med bokmässan i Frankfurt har ställts in. Det förefaller som om myndigheterna i staden har backat ut i sista stunden, och att det i det närmaste är omöjligt att hitta en ersättningslokal för evenemanget som egentligen skulle ha hållits på Karikatyr Museumet i staden. Synd det!

Abstract: The Mohammed Look-Alike Contest in Frankfurt is cancelled.

M.J

Inga kommentarer: