Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-10-31

Sharians påbud och Cherin Awad

Så var det med de hårda kraven på på bevis Cherin Awad, en 13 åring !!! (bara barnet) stenad i Somalia i enlighet med sharian´s föreskrifter om straff för äktenskapsbrytare och sodomister. Enligt talesmän för islamistmilisen ska flickan ha erkänt, sannolikt under en oerhörd press, och därmed beseglat sitt öde. Femtio män lär ha verkställt dödsdomen inför en tusenhövdad publik sägs det, till varnagel för andra att iakta Allahs påbud.

På internetsighten IslamOnline kan man läsa följande om äktenskapsbrott och hor; "However, what is not so well known is that while declaring fornication and adultery as haram (forbidden), Islam does not merely forbid the actual acts, but it also declares as forbidden each and every circumstance or way that leads to fornication and adultery. Allah says, (Do not come near fornication, for it is indeed lewdness and an evil life-style.) (Al-Isra' 17: 32). Således räcker det med att kvinnan försätter sig i en situation som skulle kunna leda till äktenskapsbrott eller hor (sexuellt umgånge innan äktenskap) för att straffas. Ett exempel på detta är fallet med den Saudi-Arabiska kvinna som klev in i en bil med fem män och som efter att ha blivit gruppvåldtagen hotades med dödstraff just för att hon själv försatt sig i en sådan situation.

Enligt uppgifter skall den nu aktuella Somaliska flickan ha anmält våldtäkt och då själv på klassiskt islamsk manér hamnat på de åtalade och dömdas bänk. Och hon är långt ifrån den ende, upp till 75% av alla kvinnor som sitter i fängelse i Pakistan lär ha hamnat där på grund av att de har anmält våldtäkt, men då det har saknat de fyra vittnen islam kräver (sura 24:4 och 24:13), så har våldtäktsmännen gått fria och kvinnorna själv dömts för äktenskapsbrott.

Och vad beträffar Cherins senkomna och under press framtvingade försök att göra sitt yttrande om stening av äktenskapsbrytare till om inte ogjort, så någonting helt annat än det ursprungligen verkligen var är följande fras hämtad ur shariamanualen Úmdat al-Salik väl värd att beakta; "Scholars say that there is no harm in giving a misleading impression if required by an interest countenanced by Sacred Law that is more important than not misleading the person being adressed, or if there is a pressing need which should otherwise be fullfilled except through lying..."(Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications.1994.s.748, r10:3). Med andra ord ljug gärna om det kan gynna islam.

M.J

Cherin Awad ljuger tittarna rakt upp i ansiktet

I förrgår intervjuades programledaren Cherin Awad i programmet Godkväll inför premiären på den kommande tv-serien Halal-tv. Idag intervjuvas hon och hennes halal-tvkollegor Azzam Kassem och Khadiga El Khabiry i SVD. Vad som främst slår en är att hon slingrar sig likt en mask på en krok när hon konfronteras med sitt en gång positiva yttrande om stening, och att hon ger minst sagt motsägesfulla svar. Inte längre lika ung och med samma behov av att provocera inser hon det kloka i att inte vara lika rättfram och upprikt med sina åsikter, då det uppenbarligen inte gynnar saken, islams ställning och avancemang i Sverige. I den ena stunden urskuldrar hon sig med att hon var ung då (2003) och inte tycker likadant idag, i den andra stunden har hon inte alls sagt något sådant utan enbart hänvisat till vad sharian har haft att säga om stening. Kvinnan ljuger inget tu tal om saken. Och på samma sätt som en nazist som säger sig inte längre stödja det han en gång gjorde i ungdomligt oförstånd, men ändå ikläder sig i nazismens yttre attribut kommer hon vara svår att ta på allvar så länge hon ikläder sig salafismens och islamismens yttre attribut (hijab) och sedvänjor. Jag menar skulle du tro på att Ingvar Kamprad har lämnat nazismen bakom sig om han än idag gick omkring på IKEA klädd i brun uniform med en svastikaarmbindel?

Joakim Sandberg, ansvarig utgivare för Halal-tv och chef för allmän-tv i Umeå, menar att givetvis skall även troende kvinnor oavsett religiös härkomst få tillträde till den plattform public Service-TV utgör, och det kunde man kanske hålla med om nu inte islam på ett helt annat sätt än andra världsreligioner är allomfattande och väldigt politisk till sin karaktär. Och till på köpet väldigt radikal då muslimen för att kunna leva sitt liv till fullo i enlighet med sin religion förutsätter sharians implementering. -"The Islamic shari´ah is the eternal , immutable, and just law of Allah. A Muslim´s faith is incomplete without total obediance to it...". (Yusuf al-Qaradawi). Med ovan anförda skäl skulle man därför kunna kalla religionen i dess islamistiska tappning för samhällsomstörtande, i den mening man strävar efter att få sätta halalstämpeln över hela samhället, och ersätta människornas lag med guds lag, sharian. Detta oavsett om man tillhör den revolutionära eller reformistiska fåran är ändå målet detsamma. Därför är det högst tvivelaktigt att släppa fram dessa damer, när lät man senast en nynazist eller fascist hålla i en hel programserie som halal-tv.

Abstract: Cherin Awad the islamist woman who will be the leading lady of the Swedish TV-documentary called Halal-TV seems to come up with a different answer every time she is confronted with the fact that she in public television once spoke in positive terms about stoning of adultresses in according to the sharia law. Not the same teenage desire for provocative statements, more wise and more cunning in order not to incrimminate islam and its advancement in Sweden.

M.J

2008-10-29

Islamisk reformation, moderata muslimer versus fundamentalister

Lisa Bjurwald skriver en förhållandevis nykter och väl balanserad ledarartikel om islam och behovet av reform i DN idag, det är inte ofta det sker inom PK-media. Hon berör den debatt om behovet av reform och modernisering som finns bland enstaka intellektuella muslimer i västvärlden idag. Hon nämner den feministiska och homosexuella amerikanskan Irshad Manji och Ayan Hirsi Ali som kritiker innifrån, men bortser inte från det minimala inflytande dessa individer har på den stora massan i ett större internationellt perspektiv. Vad hon emellertid missar är dock frågan om Ayan Hirsi Ali själv betraktar sig själv som muslim idag, och det faktum att hon efter den massiva kritik hon utsatt islam för knappast betraktas som någonting annat än en apostat av det större muslimska samfundet. En avfälling som ingenting annat förtjänar än döden, inte bara enligt några så kallade fundamentalister, utan enligt sharia´n och merparten av de muslimer som känner till henne. Huruvida det förhåller sig med Irshad låter jag vara osagt då jag inte har läst henne, dock håller jag det för sannolikt att hon knappast skulle betraktas som muslim i de länder där sharia´n gäller och där ulema, de muslimskt lärde, ensamma definierar vad som är islam och vad som inte är det. De flesta av de muslimska intellektuella som i sin skyddade verkstad (västvärlden) talar om förnyelse och modernisering av islam är inte mer muslimer än jag och de flesta av oss svenskar är kristna. Vi är det endast till namnet och till vissa delar också kulturellt, men inte i dess djupare religiösa betydelse.

Sharian´s föreskrifter för sådana som lämnat islam är entydiga. I shariamanualen Úmdat al-Salik (Shaafi) kan vi under paragraf o8.0 läsa följande; "APOSTASY FROM ISLAM (RIDDA)"(O. Leaving Islam is the ugliest form of unbelief (kufr) and the worst...."08.1 "When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatizes from islam, he deserves to be killed".o8.2 "In such case, it is obligatory for the caliph (A:his representative) to ask him to repent and return from Islam. If he does, it is accepted from him, if he refuses, he is immediately killed.". Detta är islam (inte någon fundamentalistisk uttolkning av den) som den en gång var inom dar al-islam fram tills Europeisk kolonialism kom och satt sin breda häck över den muslimska världen och därmed så att säga deformerade islams ursprungliga karaktär.

Det är likadant med bruket att stena äktenskapsbrytare och sodomiter, det bygger på islamsk helig lag, guds lag, och beror inte av en fundamentalistisk tolkning av några textpassager i koranen eller hadither. Om man resonerar på detta sätt är hela islam att betrakta som fundamentalistisk (vilket det ju faktiskt är) då ju även de så kallade moderata muslimerna som oftast sympatiserar med sharians föreskrifter. Vad man inte tänker på är att vara moderat och tala för moderation kan betyda helt olika saker beroende på vem det är som talar, något som tydligt framgår av nedanstående textsekvens. "Moderation in religion means that one does not exaggerate and go beyond the limit set by Allaah, and that one does not neglect it and fall short of the limit set by Allaah. Moderation in religion means following the example of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). Exaggeration means trying to do more than he did, and negligence means not reaching that level." . Att vara moderat i sitt religionsutövande kan således enligt denna definition innebära; att man gifter sig med 6-åringar, lägrar dem vid 9 års ålder, idkar landsvägsröveri, skickar torpeder på misshagliga poeter, startar offensivt anfallskrig i guds namn, dödar icke-muslimer som vägrar att underkasta sig, lägger beslag på deras egendom och tar deras kvinnor och barn som slavar för att sedan utnyttja dem sexuellt eller sälja dem vidare. Allt enligt profetens exempel. Att vara en moderat muslim är således inte det samma som att vara en moderat kristen eller Buddhist, om sådana nu finns alls.

Skälet till att vi inte ser sharian implementerad i hela den islamska världen beror inte på en diversifierad islam, utan snarare på olika grader av frånvaro av islam till följd av det europeiska kolonialistiska arvet och västerländsk påverkan. Strävan efter att leva i enlighet med islam, inte bara som normgivande utan också som faktisk lag är dock allt mer påtaglig i den muslimska världen, som långsamt men säkert håller på att återta sin ursprungliga form. Denna längtan efter att få leva i enlighet med guds lag och inte människans lag är också självklar för många troende muslimer i Europa av idag. "The Islamic shari´ah is the eternal , immutable, and just law of Allah. A Muslim´s faith is incomplete without total obediance to it..." (Yusuf al-Qaradawi).

Den bland den västerländska intelligentian så efterlysta islamska reformen finns mitt framför ögonen på dem, det är bara det att de inte ser den då den inte motsvarar deras förväntningar. En islamsk reform är på samma sätt som Luthers kristna dito ingenting annat än en återgång till det som en gång var, till det föreställt rena och oförstörda, och utgången beror givetvis av religionens urprungliga verkliga eller föreställda karaktär. Huruvida den innehöll ett kärleksbudskap eller ett budskap om trons supremati, det religiösa våldets legitimitet och förhärligande, och huruvida det främst spreds genom fredlig mission eller genom ett heligt krig med eld och svärd.

Det är till det gudomligt givna ursprungliga islam Cherin Awad och hennes salafistiskt inspirerade bröder och systrar vill.

M.J

2008-10-28

Detta är vad majoriteten av Sveriges Somalier stödjer

Det bland Sveriges och Norges Somalier så populära och förment fredliga al-Shabab meddelas ha verkställt en halshuggning av en muslimsk apostat, Mansuur Mohammed. Mannen som dömdes enligt sharian´s föreskrifter om apostasi avrättades för att han lämnat islam för kristendomen.

I shariamanualen Úmdat al-salik under paragraf o8.0 APOSTASY FROM ISLAM (RIDDA) kan man läsa; "(O. Leaving Islam is the ugliest form of unbelief (kufr) and the worst...."08.1 "When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatizes from islam, he deserves to be killed".o8.2 "In such case, it is obligatory for the caliph (A:his representative) to ask him to repent and return from Islam. If he does, it is accepted from him, if he refuses, he is immediately killed.".

Avrättningen som ägde rum i byn Manyafulka, 10 kilometer (six miles) från Baidoa beskrivs så här av ett vittne; "Five masked men emerged carrying guns, wielding Somali swords and dragging the handcuffed Mohammed. One pulled back Mohammed’s head, exposing his face as he scraped his sword against his short hair as if to sharpen it. Another recited the Quran as he proclaimed that Mohammed was a “murtid,” an Arabic term for one who converts from Islam to Christianity", "As the chanting of “Allah Akubar [God is greater]” rose to a crescendo, one of the militiamen twisted his head, allowing the other to slit his neck. When the head was finally severed from the torso, the killers cheered as they displayed it to the petrified crowd."

Detta är islam, det rena, oförstörda och ursprungliga islam som islamister som halal-tv:s Cherin Awad flirtar med när hon säger att hon föredrar guds lag framför människors, oavsett vad hon nu i sina försök säger för att rädda ansiktet.

Abstract: Mansuur Mohammed, a Somali apostate of islam lost his head according to the rules of Aposatsy in the sharia law. He was executed by the hands of the militia of the al-Shabab, so beloved by the Somalis of Sweden and Norway.

M.J

London Olympics 2012 - Minnestund för de mördade Israeliska idrottsmännen (1972) kan väcka muslimernas ilska

Times Online kunde man igår läsa att Michael Mumisa, en av de muslimer som av Scotland Yard har hyrts in som speciella experter på muslimska frågor inför de kommande Olympiska spelen i London 2012, nu varnar för att minnesstunden för de 11 Israeliska idrottmännen som mördades av det Palestinska Svarta September under Olympiaden i München 1972 kan komma att förvandlas till ett nationellt säkerhetsproblem om det inte hanteras på ett "riktigt sätt.".

Nu förväntas alltså arrangörerna gå på tå i samband med minnesstunden, allt för att inte förarga muslimerna, av vilka många på goda grunder kan antas sympatisera med illdådet. En annan orsak till oro är att spelen sammanfaller med Ramadan och att polisen i sitt arbete (enligt Edward Kessler, chef för den interreligiösa Woolfe Institutet) kommer att möta trötta och hungriga muslimer som kanske inte alltid är på sitt bästa humör då det inte har ätit på 18 timmar. Det är ju sådant man får ta då man inte har tillmötesgått muslimernas önskemål om att få spelen flyttade till efter Ramadan, eller?

Abstract: Muslims may take offence by the commemoration of the murdered Israeli athletes of the 1972 Olympics in Münich, Germany. A Scotland Yard muslim adviser warns that it could become a national security threat not right handled since it might arose anger among the muslims. What is obviously requested is a tiptoe for the sympatizers of the muslim killers.

M.J

2008-10-27

Hammaren

"Contra quos (the Arabs) Carlos princeps audacter aciem instruit, super esque belligerator inruit. Christo auxiliante tentoria eorum subvertit, ad proelium stragem conterandam accurit interfecto rege eorum Abdirama prostravit, exercitum proterens, dimicavit et decevit; sicque victor de hastibus triumphavit"; så står det att läsa i Fredegars krönika om slaget vid Poitiers i Frankrike vilket ägde rum någon gång under oktober månad 732/733, där Charles Martel och hans män stoppade de framryckande moriska styrkorna under Abd ar-Rahman.

I Wallace Hadrills fria översättning återges skeendet så här; "Taking boldness as his counsellor Prince Charles set the battle in array against them (the Arabs) and came upon them like a mighty man of war. With Christ´s help he overran their tents, following hard after them in the battle to grind them small in their overthrow, and when ´Abd ar-Rahman perished in the battle he utterly destroyed their armies, scattering them like stubble before the fury of his onslaught; and in the power of Christ he utterly destroyed them. So did he triumph over all his enemies in this glorius day of victory".

Traditionellt har slaget räknats som ett av de stora epokgörande i Europeisk historia, hade de muslimska styrkorna inte stoppats där hade vi sannolikt fått se en fortsatt muslimsk erövring av Europa. Sentida forskning har dock velat förminska slagets betydelse, och menar istället att islam kanske inte stoppades så mycket av denna enskilda händelse som av en långdragen och enveten kamp för att freda Francia och dess intressesfär.

Idag utgör muslimerna ungefär 10% av Frankrikes totala befolkning, vad Rahman och andra muslimska jihaddister inte lyckades med genom krigföring då är i denna stund islam på väg att förverkliga genom invandring och en reproduktion, är inte detta ett ödes ironi.

M.J

Talibanledaren Mohammed Omar dödad vid en flygattack

Enligt BBC skall talibanledaren no:1 Mohammed Omar ha dödats i en flygräd mot den av honom ägda byn Mandatta i regionen Waziristan belägen i nordvästra Pakistan. Vittnen meddelar att missilerna fullständigt skall ha förstört hans hus, där han också skall ha befunnit sig i vid attacken.

Abstract: Mohammed Omar, the infamous talibanleader was killed during a U.S-missile strike against his house in the village Mandatta in Waziristan, Pakistan.

M.J


2008-10-21

Danmark - Två jihadister dömda till förberedelse av terrorism

Två unga män har dömts till 12 respektive 7 års fängelse för att ha planerat terrordåd i Danmark (1, 2, 3, 4). Rättsaken kommer att tas om i Landsretten då huvudmannen kommer att överklaga beslutet. Den ene av jihadisterna från Glasvej (Köpenhamn) kommer efter avtjänat straff att utvisas. Den 19-årige huvudmannen Hammad Khürshid är född i Danmark av Pakistanska föräldrar, den andre Abdoulghani kommer att utvisas till sitt hemland Afghanistan.

De dömda skall ha tillverkat sprängmedlet TAPT och försökt framställa sprängladdningar. De skall också över telefon ett flertal gånger ha diskuterat hur många människor som skulle kunna dödas beroende på vilken typ av sprängmedel man använde. En av de dömda skall också på en resa i Pakistan ha kopierat en bombmanual i Röda Moskén. Polisen fann också flera så kallade martyrfilmer i samband med husransakan. Ovan på allt detta finns också den film som danska säkerhetspolisen (PET) i hemlighet spelat in och som visar hur en av männen sitter i sin lägenhet och sjunger sånger om hur ärofullt det är att dö som en shaheed medans han tillverkar en sprängladdning.

Detta är den tredje gången en dansk domstol dömer muslimer till förberedelse för terrordåd. I de två föregående fallen dömdes en man till sju års fängelse (Glostrupfallet) och i Odense fick de båda huvudmännen 12 års fängelse var.

Idag rapporteras även att brittisk antiterrorpolis skall ha gripit fem män i Birmingham. Rör det sig måhända om militanta kristna, fanatiska hinduer, sikher eller buddhister, nej givetvis inte, de gripna är alla djupt troende muslimer. I förra veckan kunde vi också läsa om vår svenska al-Qaedaboss och alla "svenska" muslimer som försöker komma in i Irak för att ansluta sig till någon jihadistisk gruppering.

Att det inte rör sig om vare sig kristna, hinduer, buddhister eller judar är kanske inte så underligt då det inte finns någonting i deras heliga skrifter som till närmelsevis påminner om jihadkonceptet. "In the Muslim community the jihad is a religious duty because of the universalism of the Islamic mission and the obligation (to convert) everybody to islam either by persuasion or by force ... (By contrast) the other religions had no such universal mission and the holy war was (therefore) not a religious duty" Ibn Khaldun.

Jihad är en gudomlig institution inom islam vilket ges av sharian´s föreskrifter. Några mycket respekterade och lagkunniga sunnimuslimska juristers beskrivning av jihad visar dels på dess gudomliga karaktär, dels på dess orthodoxa karaktär och plats inom helt vanlig islam, inte några galningars islam, inte några frifräsares misstolkningar av islam. Islam is islam eller som Erdogan sa "The Term Moderate Islam Is Ugly And Offensive; There Is No Moderate Islam; Islam Is Islam".

"Jihad is a precept of Divine institution. Its performance by cetain individuals may dispense others from it. We Malikis maintain that it is prefeable not to begin hostilities with the enemy before having invited the latter to embrace the religion of Allah excepts where the enemy attacks first. They have the alternative of either converting to Islam or paying the poll tax (Jizyia), short of which war will be declared against them" (Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, jurist av Malikiskolan).

"Sincelawful warfare is essentially jihad and since its aim is that the religion is Gods´s entirely and God´s word is uppermost, therefore according to all Muslims, those who stand in the way of this aim must be fought. As for those who cannot offer resistance or cannot fight, such as women, children, monks, old people, the blind, handicapped and their likes, they shall not be killed unless they actually fight with words and acts" (Ibn Taymiyyah, jurist av Hanbaliskolan)

Institutionen har förvisso negligerats länge och det råder inom islam oenighet om huruvida det endast är khalifen som kan starta upp jihad mot de otrogna eller inte. Värt att notera är dock att ordet och titeln khalifa förutom (the one and only with a seat in Istanbul) också generellt och ur ett större historisk perspektiv har använts av ledare av annan rang inom den muslimska hierarkin, och följdaktligen också har kommit attbeteckna ledare ur ett vidare perspektiv. Att jihaddistisk aktivitet i form av terrorism nu ökar kan delvis ses som ett tecken på ett bättre utgångsläge för att driva jihad, det finns ekonomi och finansiärer, det finns en ökad självkänsla och stolthet över forna militära bragder och hjältedåd, det finns en bitterhet och revanschlystnad mot väst (för det borde ju ha varit den islamska gudsimperialismen som skulle dominerat världen enligt deras sätt att se på saken), och framförallt världen ser idag en gryende islamsk salafistisk väckelse, en reformation, en återgång till det äkta och ursprungliga islam. Det har aldrig rört sig om någon permanent fred med omvärlden för islam, det har bara varit en ovanligt lång vapenvila framtvingad av ett faktiskt ekonomiskt och materiellt underläge. Fred med den icke-muslimska världen är enligt sharia´n inte tillåtet, endast en vapenvila tills man åter igen befinner sig i en sådan position att kampen mot de gudlösa åter kan tas upp i syfte att ersätta alla andra religioner med islam.

"Allah's Apostle said, 'I have been ordered to fight the people till they say: 'None has the right to be worshipped but Allah.' And if they say so, pray like our prayers, face our Qibla and slaughter as we slaughter, then their blood and property will be sacred to us and we will not interfere with them except legally and their reckoning will be with Allah." (Sahih Bukhari 8:387)

Abstract: Two young men Hammad Khürshid and Abdoulghani were today sentenced to 12 and 7 years for planning a jihadi attack in Denmark. It was the third time muslim terrorists were sentenced for planning attacks in Denmark.

M.J

2008-10-19

Islams agenda för Europas Judar

Som många av oss redan vet har ju islam allt sedan judarna avvisade Muhammeds profetskap haft ett särskilt ont öga till dem. Detta är något som väl beskrivs av Efraim Karsh i hans "Islamic Imperialism a History" (s.15); "The physical elimination of the Medina Jews was accompanied by Islam´s growing break with its jewish origins... they became his staunchest critics, highlighting the gaps and inconsticensies of the Qur´an and its misrepresentation of the Old Testament stories. The embittered Muhammad began to cast the Jews in his revelations as devious and treacherous people, who had persecuted past prophets and falsified the Holy scriptures."

Givetvis återspeglas detta också i en mängd textavsnitt i såväl koranen som i ett stort antal hadither och får därmed status som eviga gudomliga sanningar. I islams heliga skrifter präglas ummas slutgiltiga bild av juden som eviga gudsförnekare, opålitliga, orättfärdiga, giriga och tjuvaktiga. Denna syn på judarna har förvisso varit allmänt förekommande även hos de kristna, men den avgörande skillnaden är dock att den inte på samma explicita sätt är religiöst sanktionerad och given en oantastlig legitimitet genom de heliga texterna.

"För all denna orättfärdighet hos dem, som äro judar, hava vi förbjudit dem goda ting, som varit dem tillåtna, och detta särskilt därför, att de utestänga så många från Guds väg. Och bedriva ocker, ehuru det förbjudits dem, och förtära andra människors ägodelar i fåfänglighet; ja, de otrogna bland dem hava vi berett ett plågsamt straff." (sura 4:158-159)

"The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews". (Sahih Muslim 41:6985).

I Dar al-Islam (den islamska världen) befann sig judarna i egenskap av Dhimmis (ett slags lydfolk) och dhimmainstitutionen i ett permanent underläge, då de likt de kristna inte uppbar samma juridiska status som muslimerna kunde de inte vare sig väcka åtal eller vittna mot en muslim. Denna näst intill rättslösa ställning gjorde dem förståss till mycket lätta måltavlor och tvingade dem till en förnedrande underdånighet då de noga fick akta sig för att väcka den fromme muslimens ilska. De var också enligt förordningar tvugna att bära judestjärnan på sina kläder så att de lätt kunde kännas igen och fick inte heller rida på annat än mulåsnor. Aldrig skulle de heller möta en muslims blick för det ansågs utmanande. En resenär i Algeriet 1785 berättar följande om judarnas ställning där; -"They (the Jews are not allowed to inhabit the same town with the Mohammedans, but are assigned a quarter for themselves , outside the walls, where they are locked in every night at nine o´clock, and not permitted to stir out, under any pretence, until following morning at sunrise...." , -" In Algiers, a Janissary, if so inclined, would stop and beat the first Jew he met in the street, without the latter daring to return, or even ward of the blows." , -"All the most humiliating offices the Jews are required to perform: they execute criminals, and afterwards, inter their dead bodies; they are obliged to carry the Moors on their shoulders, when disembarking in shoal water; they are employed to cleance the streets,...". (Bat Ye´or, The Dhimmis, Jews and Christians under Islam. Farleigh Dickinson University Press).

Att denna judefientlighet fortfarande behärskar de breda folklagren i de muslimska länderna torde det inte råda något som helst tvivel om, då Hitlers "Mein Kampf" och förfalskningen"Zion vises protokoll" ständigt går i i nytryck för att täcka den stora efterfrågan (1, 2, 3). Uttalanden typ -"If they all gather in Israel, it will save us the trouble to get after them worldwide" (Hassan Nasrallah/Hizbollah) och -"Who are they?" Where did they come from (judarna)? Are they human beings?" (Irans president Ahmadinejad) speglar även de väl en bild av de känslor som många muslimer hyser gentemot det judiska folket. Det är ingen hoppingivande framtid man kan avläsa i detta, särskilt inte för Europas judar klämda som de är mellan nynazister, den antisemitiska vänstern och den kraftiga muslimska befolkningstillväxten i Europa.

I moskéer i Tyskland kan man idag få höra hätska anti-semitiska utfall som detta; -"It is still premature to strike against the Jews and infidels in this country. But sooner or later we will strike against the enemies of Allah and Islam. We have to wait. Many Germans are converting to Islam, especially friends from the NPD". (Ibrahim el Zayat, ledare för den Münchenbaserade organisationen The Islamic Community of Germany). Dr. Sami Alrabaa vittnar om hur han under en predikan i en moské i Bielefeld, Tyskland åhörde en hatpredikan av imamen och Hamasaktivisten Ismael Gharaballi. -"Jews are the enemy of Allah... This is not only my belief, but also Allah's conviction," deklarerade imamen och viftande med koranen i luften. Församlingen jublade; "Allahu Akbar!" Sedan vände han ett blad i koranen och läste vidare "… and kill them [he explained this to mean unbelievers, especially the Jews] wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you" (Surah 2, verse 191). "What are you waiting for?" ropade han sedan. "Allah Himself is telling us kill them. No peace can be made with the Jews.". Så kan det låta i Tyslands moskéer. Efter bönen gick Sami Alrabaa fram till Gharaballi och frågade om han verkligen menade vad han predikade; -"Of course, I am. This is not any book. This is the word of Allah." svarade han. När Sami sedan frågade om han skulle kunna tänka sig att döda en jude i Tyskland så svarade han; -"Yes, especially those Israelis who are occupying Arab land.". När Sami sedan invände att det skulle vara mord svarade han argt; -"I don't care. The Koran is our law and constitution and anything else is just rubbish.". Sedan kom följande yttrande om Hitler; - "The man was a hero, almost a Muslim. I'm one of his fans.". Vem behöver nazister idag när det finns så många judehatande muslimer i Europa?

El-Zayat och Ismael Gharaballi beskrivs i Sami Alrabaas artikel "The Radical Muslims in Germany" som typiska muslimska aktivister i Tyskland av idag, sådana som säger en sak i intermuslimska sammanhang och en helt annan utåt. I skolor, församlingscentra och moskéer predikar man hat och våld mot judar och kristna, utåt förnekar man dock att sådant alls skulle förekomma. Enligt en studie utförd av universitetet i Bielefeld är mer än 30 procent av Tysklands muslimer anhängare av en salafistisk "back to roots"-islam. De avvisar den tyska konstitutionen och hoppas på att i framtiden få implementera sharia´n i Tyskland. Som i så många andra länder har de mest troende och fanatiska muslimerna lyckats med att dominera över den tysta majoriteten, de har lyckats placera sig i nyckelpositioner och kontrollerar moskéerna och de islamska organisationerna. Det är inte underligt att allt fler judar nu börja lämna Europa, de har lärt sig historiens grymma läxa och allt fler förstår nu att denna gång lyssna på vad deras vedersakare har att säga om sina intentioner och ta dem på allvar denna gång.


Ve juden, ve de kristna, ve hinduen och buddhisten, ve ateisten och agnostikern, ty islam har kommit för att ersätta alla andra religioner, och islam har sannerligen ingen misskund med de som smädar Allah och hans profet, Muhammed.

Abstract:
Ever since the Jews had the guts to reject Mohammad as a prophet they have a very special place in the hearts of the muslims. In islams sacred texts, the koran and the sahih hadiths they are once and for all, in eternity, painted out as a deniers of god and the prophet Mohammad, untrustworthy, deceitful and greedy. So have these stereotypes also flourished in the christian communities, it is true, but not in the same way been propagated and legitimized through the holy texts. In the Dar al-islam they have together with the christians suffered from their dhimmistatus which reduced their legal rights as to not be able to make a case in court against a muslim or witness against a muslim. A long list of the restrictions and obligations they were put under as a dhimmipeople is to long to make here in an abstract, so go and by your self a copy of Bat Ye´ors ´The Dhimmis, Jews and Christians under Islam´.

This very strong feeling of antijewishness can easily be traced to the modern muslim world, among the bestselling books you find such works as "Mein Kamf" and the"The Protocol of the elders of Zion". Also statements like -"If they all gather in Israel, it will save us the trouble to get after them worldwide" (Hassan Nasrallah/Hizbollah) och -´Who are they?" Where did they come from (jews)? Are they human beings?´ (Iranian president Ahmadinejad) well express general muslim sentiments. Of course the muslim immigrants take their feelings about the jews with them when moving into Europe. In a mosque in Germany a imam told his congregation -"It is still premature to strike against the Jews and infidels in this country. But sooner or later we will strike against the enemies of Allah and Islam. We have to wait. Many Germans are converting to Islam, especially friends from the NPD". (Ibrahim el Zayat of The Islamic Community of Germany). Or as Dr. Sami Alrabaa witnessed in a mosque in the German city of Bielefeld where the imam Ismael Gharaballi spewed out his hate in a preaching ´What are you waiting for?´ he shouted ´Allah Himself is telling us kill them. No peace can be made with the Jews.´. And when he was confrontated by Sami he told him that he gladly would kill a jew regardless what the german law stipulated about that, and that Hitler was a hero, almost a muslim.

This is the harsh reality the European Jewry is up to, many of them just don´t wanna see the islamic threat, others get the hint, take them by the words (this time) and sees to leave the sinking ship of Europe in time.

M.J

Hata ickemuslimerna och kom närmare Allah

På en webbsight ägnad Ramadan har Muslimska brödraskapet låtit publicera en serie artiklar skrivna av Ahmad 'Abd Al-Khaleq. Artiklarna har behandlat Al-Walaa Wa'l-Baraa, en islamsk doktrin, vilken i sin mest fundamentalistiska tolkning stipulerar absolut trohet gentemot umma, det muslimska världssamfundet och ett totalt avståndstagande från icke-muslimer och de muslimer som har avikit från islam. I sina artiklar hävdar författaren att i enlighet med denna princip så kan en muslim komma närmare Allah genom att hata alla icke-muslimer, kristna, judar, polyteister och ateister - och genom bedriva jihad gentemot dem på varje möjligt sätt.

Det är detta Muslimska brödraskap som det socialdemokratiska broderskapsrörelsen odlar ivriga kontakter med.

Abstract. In a series of articles a fundamentalist interpretation of the doctrine of Al-Walaa Wa'l-Baraa is posted by the Muslim Brotherhood. In it the writer Ahmad 'Abd Al-Khaleq argues according to this principle, that a muslim can come closer to Allah by hating the non-muslim and by waging jihad against them in every poosible manner.

M.J

2008-10-18

Muhammed Look-Alike Contest Cancelled

Den Muhammed Look-Alike tävling som skulle gå av stapeln i samband med bokmässan i Frankfurt har ställts in. Det förefaller som om myndigheterna i staden har backat ut i sista stunden, och att det i det närmaste är omöjligt att hitta en ersättningslokal för evenemanget som egentligen skulle ha hållits på Karikatyr Museumet i staden. Synd det!

Abstract: The Mohammed Look-Alike Contest in Frankfurt is cancelled.

M.J

2008-10-17

Muslimsk kreationist framtvingar stängning av ateistiska och blasfemiska internetsighter

Den muslimska kreationisten och författaren Adnan Oktar har genom sin advokat framtvingat nedstängningen av hela 61 webbsiter i Turkiet. Den senaste, Daily Vatan's sight, stängdes på grund av ett nedsättande omdöme om honom i en läsarkommentar. Adnan har skrivit över 200 böcker under pseudonymen Harun Yahya i syfte att bevisa att Darwinismen bygger på felaktiga och falska teorier. En av de internetsighter han har lyckats stoppa i Turkiet med motivationen att de var ateistiska och blasfemiska är den berömda vetenskapsmannen Richard Dawkins's sight. Samme Dawkins gick för en tid sedan ut i Engelsk media och varnade för att kreationismen vinner allt mer terräng i Storbrittanien som en följd av det allt större muslimska inflytandet.

Det är detta Turkiet somliga vill släppa in i E.U, och man kan bara undra vilka konsekvenser det skulle få för antiislamiseringsrörelsen och möjligheterna att offentligt framföra islamkritiska åsikter. Med Turkiet i E.U får unionens muslimer (trotts landets sekulära karaktär) en mycket starkare ställning och vi islams och islamismens vedersakare en allt tuffare verklighet att agera under.

Abstract: Adnan Oktar a Turkish creationist and writer has through his lawyer stopped up to 61 websites in Turkey. The latest victim was Daily Vatan´s site which was stopped due to a readers deregatory comment on Adnan. It was also Adnan who managed to get the famous scientist Richard Dawkins site closed down due to its atheist content and its blasphemous character. It´s this Turkey some members of the E.U want to take in. Imagine what impact the muslim community would get in the E.U when backed up by Turkey and its 70 miljon muslims. And imagine all the difficulties the union pushed by Turkey with delight would put up to the antiislamization movement.

M.J

2008-10-16

Kräkfaktor 1

I bland vet man inte riktigt vem av våra folkvalda politiker som är värst i sitt svassande för islam, Sahlin eller Rheinfeldt. Rekord i motbjudande smicker och lismande för islam slår nog dock Frankrikes president Sarkozy. I en konferens tidigare denna månad kallade han arabiskan för "language of the future, of science and of modernity," och uttryckte ett hopp om att "more French people share in the language that expresses great civilizational and spiritual values.". Och vidare "We must invest in the Arabic language (because) to teach it symbolizes a moment of exchange, of openness and of tolerance, (and it) brings with it one of the oldest and most prestigious civilizations of the world.".

Jag som en gång trodde på karln, den gången då när han röt ifrån och krävde krafttag mot de muslimska ungdomar som genom jihaddistiskt inspirerat gatuvåld satte förorter och stadsdelar runt om i Frankrike i brand. Han visar sig nu gång på gång att vara som vilken karriärpolitiker som helst, arm i arm med muslimska statschefer prisandes islam.

Abstract: Sometimes our politicians, red or blue, seems trying to overbid each other in praises of the greatness of islam, some days ago though they were utterly outdid by the French president Sarkozy. In a talk he called the arabic "language of the future" and called islam "most prestigous civilization of the world". All this hard talk on the muslim youths ravaging about, burning cars and shooting at the police turned out to be just a charade to get votes.

M.J

Ett snabbt förändrat stadslandskap - Erövrarmoskéerna

Stadslandskapet i Europa håller på att förändras i en rasande takt, kyrkor läggs ner på grund av sviktande underlag samtidigt som många nya och ofta mycket stora moskéer byggs. Det lär för närvarande finnas planer på att bygga flera hundra nya moskéer runt om i Europa, enbart i Tyskland finns det planer på hela 200 nya moskéer. Dessa erövrarmoskéer, vilket muslimerna själva ofta kallar dem själva, kommer att i allt högre grad sätta sin prägel på våra städer. Dessa storslagna och ofta gigantiska byggnader talar sitt eget språk och visar på ekonomisk potential, självförtroende och tillförsikt, "umma is here to stay".

I religionsfrihetens sekulära Europa uppmuntras denna islamisering av det offentliga rummet genom skamlöst billigt utslumpad tomtmark för moskébyggen och statsbidrag. Vi får således själva genom våra skattepengar bidra till islams erövring av Europa i bästa dhimmistil. Många av moskéerna i Tyskland finansieras av Turkish-Islamic Union for Religious Affairs (DITIB), en utväxt från Presidency of Religious Affairs. Med andra ord skulle man kunna säga att det är den Turkiska staten står för kostnaderna, och även de goda råden; "Assimilation is a crime against humanity".

Under en debatt i samband med moskébygget i Köln kallade novellisten, ateisten och förintelseöverlevaren Ralph Giordano detta för
"land grab on foreign territory" och till och med "declaration of war.". Denna kamp mot islam och dess inflytande på Europeiskt samhällsliv kommer så småningom är jag övertygad om att skära genom hela det politiska spektrat, och ställa röd mot röd, blå mot blå, jude mot jude, kristen mot kristen, svensk mot svensk och båda sidor kommer förmodligen uppfatta sig själva som frihetens försvarare. Oavsett utgången av denna stora kamp är jag rädd att vi antagligen kommer att få se ett mycket mer ofritt och odemokratiskt Europa i slutänden, ett shariastyrt islamskt Europa, ett nytt kalifat i stället för E.U eller ett Europa som fortfarande vilar på sitt gamla kristo-judeiska arv, men som vis av erfarenheterna kommer att vara mycket mindre fritt och tillåtande, kanske inte ens demokratiskt.

Abstract: The city landscape is changin fast all over Europe, churches are closed down and many new and often quite big mosques are built. Many hundreds of them are planned in Europe, about 200 in Germany alone. They speak of great economic potential, spiritual and temporal potence, growth and big ambitions. The umma is here to stay as a passenger of S/S Europe or as the sole ruler, only time will tell. The fight against the islamization of Europe, i am afraid, will in the end result in a much less free and democratic Europe, a sharia based islamic society, a khalifhat instead of E.U or a society who is still based on its judeo-christian heritage, but wise of the lesson and adapted to fight, a lot less free and maybee not even democratic.

M.J

Vänstern låter sig förföras av barbariskt tankegods (islam) anser Bernhard Henry Lévy

Den gamle 68-ikonen, fransmannen Bernard-Henri Lévy har nyligen utkommit med en ny bok kallad "Left in Dark Times. A stand against the new barbarism". Lévy menar att vänstern fullständigt har spårat ur igen, i antiamerikanism, antisemitism, en ohöljd sympati för islam, terrorism, slöjor och omskärelse. I alla stora frågor tar man per automatik konsekvent ställning för den sida som befinner sig i opposition till U.S.A eller den part som U.S.A inte stödjer, något som gör att man ofta hamnar i allians med antidemokratiska och islamistiska krafter världen över. Läs mer om detta i Dagbladet.no. I mars 2006 stod han som en av undertecknarna till ett Manifest mot islamism, den nya totaliarismen, tillsammans med elva andra kulturpersonligheter, däribland Salman Rushdie och Ayyan Hirsi Ali.

Abstract: The French philosopher Bernard Henry Lévy´s new book "Left in the Dark Times. A stand against the new barbarianism" is now out on the bookshelfes. In it he criticises the left for its antiamericanism, antisemitism and its alliances with anti-democratic powers and islam.
M.J

Kurdo "Muhammed var ingen pedofil" Baksi ges fortsatt stort uttrymme i media

Samtliga svenska dagstidningar av betydelse däribland SvD släpper fram Kurdo "Muhammed var ingen pedofil" Baksi för att ge sin kommentar om den dödade "svenske" jihaddisten Abu Qaswara. Att man unisont släpper fram en man som inte ens känner igen pedofili när han ser det, och menar att bara för att islam genom profetens exempel legitimerar äktenskap med mindreåriga och sexuellt umgänge med förpubertala gifta flickor, så är det inte frågan om pedofili utan äktenskap. Följande minnesvärda sentens gav Baksi uttryck för i Aftonbladet i samband med Runar/Muhammedaffären 2005; "-Muhammed var ingen pedofil eftersom det var ett legitimt äktenskap. Pedofili är på en annan nivå, till exempel när man köper sex av barn." . Man riktigt häpnar över denne mans intellektuella kullerbyttor.

Att han efter detta gigantiska klavertramp fortfarande släpps fram som tyckare i media är minst sagt beklämmande.

Abstract: The well known kurdish writer Kurdo Baksi is back again. Now he´s pracitily in all the major Swedish newspapers giving his version of the dead "Swedish" al-Qaeda jihadist Abu Qaswara. It is remarkable though, given that this guy back in 2005 said that pedophelia is when you buy sex from children, not having sex with them in a legitimate marriage like Muhammed did. Due to his definition on pedophelia is this guy someone you would like to consult in any questions, i just wonder, the Swedish newspapares sure do.

M.J

2008-10-15

"Svensk" jihaddist och toppman inom Al-Qaeda dödad i Irak

I svensk och utländsk massmedia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kan man idag läsa om att en "svensk" jihaddist dödats när amerikanska styrkor försökte ta honom tillfånga i en attack mot ett Al-Qaedahögkvarter i Musul, Irak. Den döde 43-årige marockanen, känd under namnen Abu Qaswarah eller Abu Sara, beskrivs som al-Qaedas andreman i Irak och skall ha blivit utsedd till dess ”emir” för norra Irak i juni i fjol.

Mannen som kom till Sverige på 1980-talet och blev svensk medborgare i mitten av 1990-talet sägs ha varit känd hos den svenska säkerhetspolisen för sina aktiviteter i våldsbejakande islamistiska kretsar, bland annat i moskén i Brandbergen i Haninge söder om Stockholm. I mars 2004 greps han i en lägenhet i Tensta samtidigt som Säpo gjorde ett tillslag mot moskén i Brandbergen. Han förhördes då om tågattentaten i Madrid tidigare under mars. Han skall ha lett ett islamistiskt nätverk som skickat jihadister till Irak från Sverige. "I maj 2006 reste han till Irak och sedan dess har han inte återvänt", säger Säpos informationssekreterare Tina Israelsson till TT. – "Han har misstänkts för att ha lett ett islamistiskt nätverk som bland annat har stött terrorism i Afghanistan, Irak och Nordafrika", säger hon vidare. Mannen har också misstänkts för delaktighet i terrorattentat och ska ha stridit i Afghanistan på 1990-talet.

Färre än tio svenska medborgare uppskattas kriga eller ha krigat med terrornätverk i Irak. - "Att det dyker upp svenska medborgare i de här striderna är att förvänta", säger terrorexperten Magnus Ranstorp. Nästan alla med ursprung i länder i Mellanöstern eller Nordafrika, men inte i Irak. Enligt Ranstorp finns det ganska många som vill åka till Irak och ansluta sig till ett terrornätverk, men relativt få lyckas.

Att en "svensk" jihadist nu visar sig vara en av al-Qaedas främste ledare i Irak är egentligen ingenting att förvånas över och inte heller det faktum att många sägs ha sökt sig till Irak för att få delta i jihadistisk verksamhet. I detta ser vi det absolut självklara i att SÄPO övervakar personer med islamistsympatier och jihaddistiska ideal, och för att göra detta är man givetvis tvungen att "scanna av" delar av den muslimska menigheten, något som av kommentarer i media uppenbarligen har stört många muslimer i landet. Det vore vara direkt kriminellt att underlåta göra detta på samma sätt som man också bevakar höger- och vänsterextremister, det är ett samhällsintresse vilket även de bör förstå.

Det som i det långa perspektivet skulle kunna vara ett skäl för en djupare oro är att dessa militanta islamister en dag sannolikt kommer att återvända hem till Sverige, med stridsvana och kunskap i att hantera vapen och explosivt material. Att det sedan sannolikt också finns många som vill in i Al-Qaeda eller andra militanta islamistiska grupperingar i Irak visar också på en inte obetydlig sympati för militant salafism bland Sveriges muslimer. Här finns en inre tickande bomb som en vacker dag kommer att brisera även här, när dessa lättstötta män en vacker dag kommer att känna sig kränkta av något islamkritiskt uttalande, något ställningstagande, någon konstnärlig manifestation.

Abstract: A swedish citizen and al-Qaeda leader has been killed in Mosul, Iraq. The 43 year old man who was born in Morocco and known as Abu Qaswarah or Abu Sara is described as Al-Qaedas second in command in Iraq. According to SÄPO (Secret Service) the man is a well kown islamist and a organizer of a network sending jihadists to Iraq from Sweden. Many swedish muslims is believed to have tried to get into Iraq with the purpuse to join various militant islamist groups, but not more than about 10 is believed to have succeded. This shows that there is a certain degree of symphaty among the swedish muslims for salafist ideals and militant islamism, which indirect takes us to the widespread complaint about the police harassing the muslim community in search of "muslim extremists". If they care about the country they should be grateful that the police not only monitor the right-wing extremists, but also the militant islamists, the "wanna be jihadists" and "kidnappers of their religion". It is in the interest of the society and that they should be able to understand.

M.J

2008-10-13

Lyssna på de "extrema" muslimernas krav och få ett bättre samhälle

I en rapport som Nederländernas nationella kordinator för kampen mot terrorism nyligen har lagt fram, rekommenderas att man nogsamt skall lyssna på de "extrema" muslimernas krav. Den kritik de för fram kan nämligen vara legitim social kritik och kan bidra till ett bättre samhälle säger man. Jepp !!! Kill the fags and the apostates of islam, stone the adulteress and make the dhimmi humble. Ja det blir säkert bättre, vi har så mycket att lära av dem, bara vi släpper på våra fördomar och låter oss svepas med i den multikulturella yran. Javisst ja, och sen var det ju den där blasfemikern Geert Wilders låt dem döda honom också som de gjorde med van Gogh, så kanske vi äntligen kan få lite lugn och ro.

M.J

Anti-dhimmitude from Gouda, Netherlands

Den Nederländska staden Goudas svar på de Marockanska (läs muslimska) ungdomarnas terror och omfattande kriminalitet är att tvinga föräldrarna att ta ansvar för barnen. Om de inte tar det ansvaret skall man avhysas från sitt boende, tas ifrån bidrag och om så skulle vara nödvändigt också avvisa dem från staden. "We are going to be on top of them. We will force them to learn the Dutch language and teach them them the norms", säger stadens borgmästare Wim Cornelius. Good Rhythms !

M.J

2008-10-12

Lika många imamstuderanden som präststuderanden i Nederländerna.

Antalet studenter som läser till imam i Nederländerna är nu lika många som de som läser kristen teologi i syfte att bli präst. För tillfället studerar ungefär 150 st på dylika kurser vid Fria universitetet, Leidens universitet och på InHolland College. Kurserna som ges vid dessa institutioner ger en grund för vidare studier inom det islamska samfundet.

Om man betänker att muslimerna endast utgör 5,4% av befolkningen i Nederländerna återspeglar detta ganska väl bilden av en kyrka på väg utför och ett livskraftigt och spirande islam. Den primära andliga kraften i Europa av idag står tyvär att återfinna i denna perfida och halvfascistoida religion. Ve Europa!

M.J

2008-10-11

Skottska kyrkan välkomnar sharia´n

Skottska kyrkan välkomnar möjligheten att införa shariadomstolar i Skottland (sic!). Rev. Ian Galloway, convener of the Church and Society Council, säger att; - "sharia courts had been unfairly portrayed following the Archbishop of Canterbury's comments in February ..." och "What is being brought to us is not some kind of parallel jurisdiction that replaces our legal system; rather it is a space, within a given community, for disputes to be resolved.". Om det inte är att definiera som parallella rättsystem när muslimer har rätt att i frågor om familjerätt och familjerelaterade brott (våld inom familjen) dömas enlig en alternativ lag, sharian, i stället för the common brittish law så vad är det då?

Förutsättningen är dock enligt honom; - "that sharia courts must meet three crucial standards – they must not preclude recourse to the courts, must not break fundamental tenets of the Human Rights Act and the rights of women must be respected". Hmm, tror han verkligen att detta är möjligt eller hur skall man tolka det, i så fall slår denna prelat alla tidigare rekord i naivitet och ren och skär okunnighet. Kyrkan gräver sin egen grav när man går ut och stöder islam. Man tror att man gynnar andligheten i samhället genom att agera så här och att man på något sätt skall gynnas av detta. Vad man kommer att få se är dock enbart ett växande islam och en stadigt krympande skara kristna. Kyrkan i stora delar av Europa liknar allt mer ett skelett färdig att falla i bitar. Vad man istället borde göra är att ta upp kampen om själarna, dra igång en inre mission med siktet inställt på muslimerna i samhället. Tror man verkligen på den kristna läran borde det vara något av en underlåtenhetssynd att inte försöka frälsa de icke-kristna själarna, allt annat kommer att ifrån islamskt perspektiv tolkas som om att man inte tror längre och i praktiken redan har gett upp kampen. Avslutningsvis skulle jag också vilja uppmuntra alla kristna att ta upp kampen om själarna i detta land, att gå ut i muslimska områden i uttalat syfte att försöka vinna muslimerna för kristendomen.

M.J

2008-10-10

Shariadomstolar snart även i Skottland

Hemliga samtal skall även välsigna Skottland med två shariadomstolar rycktas det. Muslim Arbitration Tribunal (MAT) som även sköter domstolarna i själva England kommer antagligen också att sätta upp domstolar i Edinburgh och Glasgow.

Sedan en tid tillbaka har domstolarnas status gått från att ändast ha varit rådgivande till att genom ett kryphål i the common british law i vissa avseenden även ha full rättslig kraft. Ryktena om detta sprider oro bland framför allt kvinnorättsaktivister som fruktar att detta menligt skulle komma att påverka de muslimska kvinnornas rättsliga ställning. "A spokeswoman for Shakti Women's Aid, which supports black minority ethnic women, said it was not in favour of the courts in Scotland. "Cases of domestic abuse and divorce should be heard within the Scottish judicial system," she said. "We fear that many female victims of domestic abuse may be pressurised by their families and partners to accept the rulings of the sharia court as final and prevent them from seeking legal assistance from the Scottish court system, which might force them to continue living within abusive relationships.".

Om någon för låt oss säga 15-30 år sedan hade höjt ett varnade finger för den omfattande muslimska invandringen till Europa och pekat på riskerna med detta, och sagt att de kanske kommer att upprätta egna domstolar skulle man med största säkerhet både ha hånat och skrattat åt honom och kallat honom allt från rasist till främlingsfientlig. Idag håller förekomsten av shariadomstolar på att vinna en allt större acceptans hos samma elit (
1, 2) som en gång sannolikt hade kallat sådana farhåger för befängda.

M.J

2008-10-09

Muhammed Look-Alikes se hit!

Det tyska satirmagasinet Titanic har utlyst en Muhammed Look-Alike tävling som kommer att hållas i samband med den årliga bokmässan i Frankfurt. En av de som bjudits in för att delta i tävlingen är den Turkiska presidenten Abdullah Gül, vilket ju kan anses som god timing då just Turkiet står som hedersgäst detta år.

Tävlingen kommer att gå av stapeln den 18 oktober på en speciellt uppbyggd scen på Caricatura Muséet i Frankfurt. Achim Frenz, chef för muséet säger att den byggdes för att testa gränserna för skämt och skoj. Muséets hemsida skriver; -"Of course it is a sin to represent the prophet. For this reason, we are trying to do something exceptional.". Åtminstone 9 deltagare förväntas delta i spektaklet, en av dessa är den tysk-turkiske satirikern Osman Engin. Under tävlingen kommer det att läsas ur koranen och deltagarna kommer att uppmuntras att härma profeten.

- "Come along to the most dangerous event of the Frankfurt Book Fair ... It will be a blast,"; kan man läsa på Titanics hemsida. Än finns det folk och institutioner som vågar hävda religionernas likhet inför skrattsalvorna, det sankrosankta islam måste trotsas om inte så kommer rädslan och den överdrivna respekten att snart helt prägla det offentliga rummet.

M.J

Eid al-Fitr i New York manifesterad utifrån stadens numera högsta byggnad

För andra året i rad lyser Empire State Building grönt för att på samma sätt fira islams Eid-al-Fitr som man även firar, de kristnas jul och judarnas Hannukah.

Att detta kan ske i en stad som så grymt drabbats av islamsk jihadistisk terror (9/11) visar på något av det stora och fina med U.S.A. Toleransen och storsintheten och framför allt viljan att få alla medborgare att känna att U.S.A är deras land, även muslimer och islamister som ingenting annat önskar att få ersätta denna stora demokrati med en islamsk teokratisk gudsstat.

Tyvärr är denna nations styrka också dess svaghet och akilleshäl på samma sätt som i så många andra västliga demokratier. Genom det demokratiska och sekulära samhället och den lagstadgade religionsfriheten ges alla religioner samma möjligheter att fritt få verka, också de med en islamistisk agenda. De får fritt bygga sina kulturcenter och moskéer och därifrån sprida sitt gift, samt även driva egna islamska (ibland statsfinansierade) skolor som på salafistisk grund predikar islamsk supremati. För några år sedan kunde man läsa att upp mot 80% av U.S.A;s moskéer styrs av islamister finansierade av Saudiska oljepengar. Den stora satan själv står idag inte bara under angrepp utifrån långsamt men säkert driver islamska intresseorganisationer en kampanj för att främja shariaanpassningen av samhället och motarbeta det fria ordet.

M.J

-"jeg opfatter kampen mod islamismen som den vigtigste kamp, vi nu står overfor.".

Den syrienfödde danske medborgaren Naser Khader (Liberal Alliance) har varit med och låtit bilda en organisation vars primära syfte är att motarbeta islamism, det vill säga politisk islam. I en intervju i Weekend Avisen framgick det att initiativet lär ha kommit från en icke namngiven engelsk f.d affärsman. Bland de än så länge hemliga medlemmarna sägs det återfinnas internationellt berömda islamistkritiker.

-"Jeg har en ambition om at gøre Danmark til 'ytringsfrihedens land" säger Naser Khader och berättar vidare om att man planerar att arrangera en yttrandefrihetskonferens i Köpenhamn vart annat år och att den första skall hållas parallellt med FN's
racismkonferens Durban II i april nästa år. Orsaken till att man vill hålla en parallellkonferens är att en rad muslimska länder genom sin organisation OIC har för avsikt att på Durbankonferencen förbjuda all religionskritik (läs kritik mot islam). Först vid detta tillfälle är det tänkt att gruppens medlemmar kommer att träda fram i offentlighetens ljus.

"Mit indlæg, islamisme er lig racisme, var faktisk en af vore konklusioner" säger Khadem om de diskussioner som i samband med grundandet hölls på ett chateau i Frankrike. "En anden konklusion var, at vi lægger vores interne uenighed til side og fokuserer på det, som det handler om. Nemlig at det snart er for sent, hvis vi ikke gør noget for at bekæmpe islamismen.". Bland medlemmarna i gruppen skall bland annat finnas en i sitt land högt uppsatt kvinnlig kommunist vilket visar lite av det breda politiska spektra organisationen förefaller att inrymma. Då
Geert Wilders inte förefaller att ingå i organisationen undrar man om det beror på att han är för mycket höger eller om det rent utav handlar om en organisation som bildats av "moderata" muslimer i syfte att motarbeta islamism. Med konferensen säger man sig i alla fall vilja inspirera moderata muslimer runt om i världen. Hur det verkligen förhåller sig med organisationens sammansättning lär vi först bli varse i april 2009.

Khader fortsätter, -"Vi fokuserer meget på kampen mod bin Laden-ekstremister og terrorister, men de er kun toppen af isbjerget. Den virkelige kamp handler om værdier, og islamisterne vinder indflydelse overalt.", "Vi diskuterede, hvem der egentlig skal bekæmpe islamisme, er det Vesten eller muslimerne selv? I forhold til islamistisk terror har man brug for Vestens våben og styrke, men i forhold til islamismen generelt må de moderate muslimer aktiveres.". Avslutningsvis säger Khader; -"jeg opfatter kampen mod islamismen som den vigtigste kamp, vi nu står overfor.". Om ändå våra politiker ägde ens en uns av denna mans klarsynthet och rättframhet fanns det även hopp för vårt arma land, så fullständigt präglat av djupaste aningslöshet och oändlig politisk korrekthet.

M.J

2008-10-03

Islamist som programledare för SVT;s halal-TV

För er som mot förmodan inte redan har läst om detta på de båda eminenta bloggarna Muslimska friskolan och Jihad i Malmö så kommer ett nytt TV-program ett börja i November. En inte allt för vågad gissning är programmet, kallat "halal-tv", kommer att presentera den "sanna" bilden av islam i syfte att motverka den så spridda islamofobin i samhället. Programledaren är juristen och islamisten Cherin Awad som egentligen föredrar sharian framför Svea Rikes lag, då guds lag alltid går före människan lagar. I samband med fallet Amina Laval i Nigeria som 2002 dömdes till döden genom stening av en shariadomstol uttalade sig denne Cherin i positiva ordalag om stening i samband med äktenskapsbrott.

Huruvida valet av en islamist som programledare för ett program som skall presentera islam för svenskarna (för det är väl det programmet kommer att gå ut på) skall uppfattas som osedvanligt rättframt eller på skeva preferenser inom SVT är att fundera över. Samme islamist har också använts som föreläsare om islam på Polishögskolan och även fått äran att göra reklam för islam genom SvD:s Ramadanblogg. Förespråkare av gudslag och stening av otrogna och allt annat vad sharian bestämmer ges mer än gärna en plattform i svensk media och offentligt liv, något man i det längsta förvägrade Sverigedemokraterna vars föraktansvärda brott var att man endast ville diskutera massinvandringens negativa effekter på landet.

Så det är så här det nya Sveriges juristkår kommer att se ut om några år, nåväl det kommer säkert att finnas gott om jobb när
EU trumfar igenom den lag som kommer att möjligöra sharians implementering även i svenska domstolar.

Och javisst ja, avslöjandet står Paul Nilsson insändarskribent i tidningen Metro för.

M.J